Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kroužek ,,Školka ve škole"  bude v letošním školním roce každé pondělí  od 5. února do 26. března od 15.45 hod. do 16.30 hod. S sebou si každé dítě přinese pastelky, přezůvky a pití.

Středa 10.1. 2018  Den otevřených dveří - pro rodiče žáků současných, ale i budoucích (od 14.00 do 17.00 hod.)

Zápis žáků do 1. ročníku  -  se koná 6.4. 2018 od 13.00 do 17.00 hod. v budově školy.

Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku.

Pokud je vaše dítě v tomto termínu nemocné, přijďte do 20. 4. do ředitelny, provedeme zápis dodatečně.

K zápisu přineste rodný list dítěte!

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ve smyslu ust. § 46 odst. 1 školského zákona ředitel  základní školy.

Ředitelka Základní školy Přistoupim, okres Kolín, stanovila kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku pro případ, kdy počet přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.

Přednostně budou přijímány:

1. Děti s trvalým bydlištěm v Přistoupimi

2. Děti s trvalým bydlištěm v obci, která má s obcí Přistoupim uzavřenou ,,Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky"

3. Děti, které mají v naší škole sourozence

4. Děti, které měly v naší škole odklad školní docházky

5. Pořadí přijatých žádostí

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí v den zápisu.

Výsledky zápisu budou zveřejněny do 13.4. 2018 na webových stránkách školy a ve školní budově.

Informativní schůzka s rodiči budoucích žáků 1.ročníku se uskuteční červnu 2018 v 17.00 hod. v budově školy.

 

Seznam věcí pro žáka 1.ročníku v ZŠ Přistoupim

školní aktovka

penál – 2 tužky trojhranné č.2

pastelky 12 barevné

guma

ořezávátko

obaly na učebnice a sešity dle velikosti (v průběhu měsíce září)

kufřík na kreslící potřeby

kelímek na vodu na výtvarnou výchovu

pracovní plášť na výtvarnou výchovu (stačí starší větší tričko nebo košile)

igelitový ubrus na školní lavici (možné koupit v papírnictví)

přezůvky

cvičební úbor  (cvičky do tělocvičny, tričko, kraťasy, tepláková souprava, náhradní ponožky)

ručník s poutkem na zavěšení a podepsaný

polštářek na židličku na sezení

Ostatní školní potřeby děti dostanou ve škole!

Všechny věci dětem podepište!!!